VIKTIG INFORMATION För anmälan till Nose Work tävling-4 November

OBS: PÅ sitt tävlingskonto finns besked om man kommit med på tävlingen 3-4 Nov vid tävlingsanmälans utgång
Men nu i övergångsfas till det nya systemet kommer det även att mailas ut ett besked på att man hittar info på tävlingskontot


Startavgiften 400:- skall vara betald senast 21/9 eller så fort man via sitt tävlingskonto fått besked på plats
Anmälan sker fortsättningsvis via SNWK.s nya anmälningssystem
Man behöver skapa konto innan man kan anmäla sig till aktuell tävling

Gå in i tävlingskalendern och leta upp aktuell tävling....
Klicka på "mer information och anmälan"
sen klickar man på "Skapa Konto"
OBS glöm inte att bocka i SNWK som klubb då SNWK medlemar har förtur

Platserna kommer att tilldelas via lottning som sköts automatiskt via anmälningsystemet, I daxläget räknas inte reservplatsnummer ner automatiskt utan man får med jämna mellanrum kolla sitt tävlingskonto om man fått en ord plats..

 


Lenas Lek och Fritid Inbjuder till Officiell Nose Work tävling NW1 TSM 3-4 NovemberDomare 1: Ylva Dahlgren Bengtsson
Domare 2: Karina M Nielsen
Tävlingsledare:Sören von Berger

TävlingsPlats:
3-4 November på EFS Gården i Åsljunga Arrangör Svenska Nose Work klubben. Annordnare är Lenas Lek och Fritid

Anmälan är öppen från 2018-09-01
till och med 2018-09-15
Lottad (Slumpmässig) platsantagning
Pris: 400:-
Antal platser: 50/Dag

"Meddela arrangör i god tid om ni ev har något funktionshinder som kan påverka er möjlighet att deltaga på tävlingen"


Möjlighet kommer att finnas att förbeställa lunch via Lunchformulär (Mailas ut längre fram) 
Kaffe finns att köpa under hela dagen


Startavgift 400:- Betalas till Swich 0708706241 eller BG: 460-5853

efter att man via sitt tävlingskonto fått tilldelad plats eller senast 20/9

Ev reservplats betalas först när man blivit bekrätad en ordinarie plats


OBS.. Jag kommer att maila om man fått reservplats


EFS-Gården är en kursgård så det kan förekomma annan verksamet där under tävlingsdagarna
Tävlande delas upp i en Förmiddagsgrupp och en Eftermiddagsgrupp
A-B = Fm  C-D = Em

ev önskemål om Fm eller Em mailas till (mailadress kommer snart) Skriv ditt svar i ämnesraden


Prisutdelning efter avslutad tävling, Vill man ha ev Diplom/protokoll hemskickat så medtager man ett frankerat A4 kuvärt som lämnas i sekreteriatet "Skriv gärna tävlingsnummer och dag på kuveret"
Vill man ha sitt protokoll så får man fota av det efter att sekreteriatet är klara med protokollen


Krav för tävlande :
Hunden skall vid tävlingsdagen vara fyllda 1 år, och inneha godkänt doftprov för NW1 senast 21 dagar före aktuell tävlingsdag.
Löptikar startar sist på tävlingsdagen och skall bära tikskydd (Meddela oss om din tik förväntas löpa eller är i löp)

Medlemmar i Svenska Nose Work klubben har förtur enl gällande antagningsregler.
Vid Ev återbetalning av startavgift följer vi SKK,s regelverk
Det åligger den tävlande att gå in på sitt tävlingskono och kontrolera ev tilldelad plats  där startlistor och Pm kommer kommer att läggas ut pǻ www.lenaslekochfritid.se

Info Sören 0708706241 


Med reservation för ev felskrivning...