Lenas lek och fritid inbjuder till NW2 TSM 27-28 April

På Hillesgården Fastarp Klippan

 

Domare: NW2 är Lotta Castell och Sara Lahti
Tävlingsledare: Sören von Berger

Sekreterare:

Lördag: Henriette Hertz Pedersen

Söndag: Anna Jönsson 

Att hunden är minst 12 månader dagen innan tävlingsdagRegistrerad i SKK alt tävlingslicens
Giltigt doftprov i aktuell klass
Vacinerad
Medlemskap i klubb under SKK Orginiationen (SBK, Rasklubb SNWK m.fl)

Anmälan sker via SNWK Tävling

Tävlingdagen

Medtag registreringsbevis/Tävlingslicense, Vaccinationsintyg
Doftprovsintyg i aktuell klass Sele, halsband samt koppel (max 2 meter när man rör sig runt på tävlingsområdet)
Det åligger den tävlande att känna till gällande regler för aktuell tävling
Tävlingsregler

 


Mer utförlig info kommer i PM ca 1 vecka innan tävling och på www.lenaslekochfritid.se

"Det åligger den tävlande att ta del av aktuell info som vi lägger ut på vår hemsida om man inte fått den via Mail som tex startlistor och reservlistor"


Löptikar får deltaga med startarsist på dagen och skall bära tikskydd på tävlingsområde och sökområde

Anmälningsavgift 450:- Betalas först när man fått bekräftelse på plats. Betalningsinformation kommer att mailas ut dagen efter anmälningstidens utgång till dom som erhållit en plats
Anmälan är bindande och startavgift betalas i samband med anmälan (Senast 3 dagar efter att man fått bekräftelse på erhållen plats)

PM mailas ca 1 vecka innan tävling, har man inte fått pm/Deltagarlistor/Reserver så ligger det även på www.lenaslekochfritid.se

Info om Tävling Sören 0708706241 llf3503@gmail.com