/hillesgarden203.jpg

/logga-snwk.jpg

 

Lenas Lek och Fritid Inbjuder till Officiell Nose Work tävling NW2 TSM 8-9 December 2018

/logo-rc-dms-2016-tagline-v.jpg

Pm-8-9-december-uppdaterat.pdf

OBS!! 9 Startande i fm och 11 i em grupp den 8 December

startlista-8-dec.pdf

startlista-9-dec.pdf

Domare 8-9 December Marie Bankhed
Tävlingsledare:Sören von Berger
TävlingsPlats:
8-9 December är på Hillesgården (fastarp) Klippan

Arrangör Svenska Nose Work klubben.

Annordnare är Lenas Lek och Fritid

Anmälan är öppen från 2018-10-07 
till och med 2018-10-18
8 December är Lottad (Slumpmässig) platsantagning Den 9 December är det turordning efter inkommen anmälan
Pris: 425:-
Antal platser: 20/Dag

"Meddela arrangör i god tid om ni ev har något funktionshinder som kan påverka er möjlighet att deltaga på tävlingen"

Möjlighet kommer att finnas att förbeställa lunch via Lunchformulär (Mailas ut längre fram)
Kaffe finns att köpa under hela dagen

Startavgift 425:- Betalas till Swich 0708706241 eller BG: 460-5853
efter att man via sitt tävlingskonto fått tilldelad plats eller senast Onsdagen den 26/10

Ev reservplats betalas först när man blivit bekrätad en ordinarie plats

OBS.. Jag kommer att maila om man fått tilldelad sig en reservplats på tävlingen

Hillesgården är en kursgård så det kan förekomma annan verksamet där under tävlingsdagarna
Tävlande delas upp i en Förmiddagsgrupp och en Eftermiddagsgrupp

ev önskemål om Fm eller Em mailas fram till 26/10 till llf3503@gmail.com Skriv ditt svar i ämnesraden 

Prisutdelning efter avslutad tävling, Vill man ha ev Diplom/protokoll hemskickat så medtager man ett frankerat A4 kuvärt som lämnas i sekreteriatet "Skriv gärna tävlingsnummer och dag på kuveret"
Inga tävlande i sekreteriatet under tävlingens gång

Krav för tävlande :
Hunden skall vid tävlingsdagen vara fyllda 1 år, och inneha godkänt doftprov för NW2 senast 21 dagar före aktuell tävlingsdag.
Löptikar startar sist på tävlingsdagen och skall bära tikskydd (Meddela oss om din tik förväntas löpa eller är i löp)
Medlemmar i Svenska Nose Work klubben har förtur enl gällande antagningsregler.
Vid Ev återbetalning av startavgift följer vi SKK,s regelverk
Det åligger den tävlande att gå in på sitt tävlingskonto och kontrolera ev tilldelad plats

Startlistor och Pm kommer kommer att läggas ut pǻ www.lenaslekochfritid.se
Info Sören 0708706241

Med reservation för ev felskrivni