Lenas Lek och Fritid Inbjuder till Officiell Nose Work tävling NW1 TSM 3-4 November


Domare 8-9 December Marie Bankhed
Tävlingsledare:Sören von Berger
TävlingsPlats:
8-9 December är på Hillesgården (fastarp) Klippan Arrangör Svenska Nose Work klubben. Annordnare är Lenas Lek och Fritid
Anmälan är öppen från 2018-10-07 
till och med 2018-09-15
Lottad (Slumpmässig) platsantagning
Pris: 400:-
Antal platser: 20/Dag


"Meddela arrangör i god tid om ni ev har något funktionshinder som kan påverka er möjlighet att deltaga på tävlingen"

Möjlighet kommer att finnas att förbeställa lunch via Lunchformulär (Mailas ut längre fram)
Kaffe finns att köpa under hela dagen

Startavgift 425:- Betalas till Swich 0708706241 eller BG: 460-5853
efter att man via sitt tävlingskonto fått tilldelad plats eller senast 20/9

Ev reservplats betalas först när man blivit bekrätad en ordinarie plats

OBS.. Jag kommer att maila om man fått reservplats

Hillesgården är en kursgård så det kan förekomma annan verksamet där under tävlingsdagarna
Tävlande delas upp i en Förmiddagsgrupp och en Eftermiddagsgrupp
A-B = Fm C-D = Em

ev önskemål om Fm eller Em mailas till (mailadress kommer snart) Skriv ditt svar i ämnesraden

Prisutdelning efter avslutad tävling, Vill man ha ev Diplom/protokoll hemskickat så medtager man ett frankerat A4 kuvärt som lämnas i sekreteriatet "Skriv gärna tävlingsnummer och dag på kuveret"
Vill man ha sitt protokoll så får man fota av det efter att sekreteriatet är klara med protokollen

Krav för tävlande :
Hunden skall vid tävlingsdagen vara fyllda 1 år, och inneha godkänt doftprov för NW1 senast 21 dagar före aktuell tävlingsdag.
Löptikar startar sist på tävlingsdagen och skall bära tikskydd (Meddela oss om din tik förväntas löpa eller är i löp)
Medlemmar i Svenska Nose Work klubben har förtur enl gällande antagningsregler.
Vid Ev återbetalning av startavgift följer vi SKK,s regelverk
Det åligger den tävlande att gå in på sitt tävlingskono och kontrolera ev tilldelad plats där startlistor och Pm kommer kommer att läggas ut pǻ www.lenaslekochfritid.se
Info Sören 0708706241

Med reservation för ev felskrivning...