Klickerträningens historia

 

De flesta har säkert hört talas om klickerträning, främst inom hundträning. Men vem var det som uppfann denna succémetod? Själva principen som klickerträning går ut på har funnits och använts länge. Men klickerträning är faktiskt en relativt ny träningsmetod inom hundträning. Det var någon gång i mitten av 90-talet som Karen Pryor började förespråka metoden och fick den att sprida sig runt om i världen.

B.F. Skinner

Långt innan vi hörde talas om Karen Pryor hade dock vetenskapsmannen B.F. Skinner redan satt igång med experiment av liknande metoder. På 30-talet uppfann han den numera berömda ”Skinner-box” som han använde för att utföra experiment på råttor. Djuret sattes i en box och varje gång den tryckte på rätt spak fick den automatiskt en matbit. Skinner behövde alltså inte själv klicka under dessa träningspass, utan träningen sköttes helt av sig själv.

Det var först år 1943 som B.F. Skinner tillsammans med två studenter, Norman Guttman och Keller Breland, utförde det allra första riktiga shaping-passet där de själva fungerade som tränare och själva kunde styra när belöningen skulle ges. Träningen gick ut på att lära en duva att bowla. Detta gjorde de genom att successivt förstärka duvan varje gång den utförde ett beteende som alltmer liknade målbeteendet. Skinner var själv överraskad över träningens positiva resultat. Trots att han tidigare talat om shaping och hur det fungerar så var detta den första gången han själv testat metoden. År 1951 skrev B.F. Skinner en artikel, ”How to Teach Animals” där han beskrev hur man använder en klicker som betingad förstärkare. Denna artikel är den första som skrivits om klickern.

Keller & Marian Breland

Keller Breland blev väldigt inspirerad av träningen och istället för att fortsätta sina studier grundade han tillsammans med sin fru, Marian Breland, det berömda Animal Behavior Enterprises (ABE). Genom ABE och med hjälp av Skinners teoretiska principer tränade Keller och Marian tusentals djur tillsammans. De var först ut med att använda Skinners teorier i praktiken, dessutom var det dem som vidareutvecklade den betingade förstärkaren och införde shaping i träning av delfiner. Idag är det många människor som anser att Keller & Marian Breland var världens första klickertränare.

Införandet av shaping i delfinträning brukar ofta kallas för ”starten på klickerträning”, men sanningen är den att Keller och Marian redan hunnit klickertränat ett otaligt antal djur innan dess. Keller Breland gick bort år 1965, men Marian fortsatte verksamheten tillsammans med den numera världsberömde Bob Bailey fram tills hon gick i pension år 1990. Bob Bailey är idag mest känd för sitt ”Chicken Camp”, en workshop där man får öva sina klickerkunspaker på hönor.

”Klickerträning”

Benämningen ”klickerträning” infördes så sent som på 90-talet då Karen Pryor tack vare sin bok ”Skjut inte hunden!” och en massiv spridning via internet lyckades få ut budskapet till hela världen. Många är förundrade över att det tog så lång tid innan klickerträningen upptäcktes av hundvärlden. Klickerträning har använt i åratal men det är alltså nu först som det blivit riktigt stort inom hundträning. Det som gör klickerträning till en så bra metod är att den kan användas i de flesta typer av träning och med alla typer av djur.

28 feb 2016