Pm till 8-9 Sep kommer att finnas här under vecka 35

 

VIKTIG INFORMATION För anmälan till Nose Work tävling 8-9 September

 

OBS: PÅ sitt tävlingskonto finns besked om man kommit med på tävlingen 8-9 Sep
men nu i övergångsfas till det nya systemet kommer det även att mailas ut ett besked på att man hittar info på tävlingskontot

Startavgift 400:- betalas till Swich 0708706241 eller BG: 4605853
Senast 25 Augusti annars går plats till reserv

Anmälan sker fortsättningsvis via det nya anmälningssystemet...
Man behöver skapa konto innan man kan anmäla sig till aktuell tävling

SNWK TÄVLINGSKALENDER

INFORMATION OM DET NYA ANMÄLNINGSSYSTEMET

Gå in i tävlingskalendern och leta upp aktuell tävling....

Klicka på "mer information och anmälan" 
sen klickar man på "Skapa Konto"


Vid oklarheter går det bra att ringa mig (Sören) på 0708706241
Ber om överseende om det uppstår oklarheter, detta anmälningsförfarandet är även nytt för mig.,....

 

 

Lenas Lek och Fritid Inbjuder till Officiell Nose Work tävling NW1 TSM

8-9 September på Hillesgården.

Arrangör Svenska Nose Work klubben.    Annordnare Lenas Lek och Fritid

Domare 1: Ylva Dahlgren Bengtsson  

Domare 2: Karina M Nielsen

Tävlingsledare:Sören von Berger

TävlingsPlats:
Hillesgården
Fastarp 4452
264 94 Klippan.

Anmälan är öppen från 2018-08-07
till och med 2018-08-18
Turordningbaserad platsantagning efter inkommen anmälan
Pris: 400:-
Antal platser: 50/Dag

Möjlighet kommer att finnas att förbeställa lunch via Luncformulär och ev kaffe och macka

Kaffe finns att köpa under hela dagen

Betalningsuppgifter för startavgift kommer i bekräftelsemail...

Bekräftelse på plats och betalningsinfo kommer 20/8 Startavgift skall vara betald senast 25 Augusti efter att man fått bekräftelsemail som jag skickar ut  om plats..ej betald plats går annars till reserv... 
Startavgift 400 Betalas till Swich 0709706241 eller BG: 460-5853

Hillesgården är under tävligsdagarna öppen för allmänheten, så publik kan förekomma men på begränsat avstånd från sökområde.

Tävlande delas upp i en Förmiddagsgrupp och en Eftermiddagsgrupp

A-B = Fm  B-C = Em

Prisutdelning efter avslutad tävling, Vill man ha ev Diplom/protokoll hemskickat så medtager man ett frankerat A4 kuvärt som lämnas i sekreteriatet.
Protokollen kommer att fotograferas av (i Sekreteriatet) så den tävlande får orginalet om så önskas

Krav för tävlande :
Hunden skall vid tävlingsdagen vara fyllda 1 år, och inneha godkänt doftprov för NW1 senast 21 dagar före aktuell tävlingsdag. 

Medlemmar i Svenska Nose Work klubben har förtur enl gällande antagningsregler.

Vid Ev återbetalning av startavgift följer vi SKK,s regelverk

Har man inte fått bekräftelse på ev plats via mail åligger det den tävlande att gå in på www.lenaslekochfritid.se där startlistor och Pm kommer att läggas ut.

Med reservation för ev felskrivning...

 

/logga-snwk.jpg