Träna Nose Work

/snwk.jpg

startlistapdf.pdf

pm.pdf

 

Startavgiften 425:- Swichas till 0708706241 BG:460-5853

OBS: Märk bet med erat Namn och 18 November senast 10 November.

 

Välkommen att göra din anmälan...

När anmälningstiden går ut (1 November) Lottar vi dom inkomna anmälningarna tills vi har 25 anmälda ekipage, samt tar fram x antal reserver som mailas turordning.

Medlemmar i SNWK har förtur enl SNWK,s prioriteringsordning

För deltagande krävs Godkänt Doftprov i Lagerblad, Medlemsskap i klubb under SKK orginisationen 

Domare är Kajsa Björk

Tävlingsledare Sören von Berger

Tävlingssekreterare: Ann-Marie Gustafsson

PM kommer 3 veckor innan tävling

OBS!! Medtag frankerat kuvert om ni vill ha protokollet hemskickat

Info om tävling m.m Sören 0708706241

 

/vitakraft.jpg
/ica_supermarket_logotyp_rod_rgb_bhs.png/doberice.jpg
/tp-viktory-logga.png