Träna Nose Work

Här kommer mer info efter hand....

Välkommen att göra din anmälan...

När anmälningstiden går ut (1 November) Lottar vi dom inkomna anmälningarna tills vi har 25 anmälda ekipage, samt tar fram x antal reserver som mailas turordning.

Startordning lottas på tävlingsdagen....

För deltagande krävs Godkänt Doftprov i Lagerblad, Medlemsskap i klubb under SKK orginisationen 

Domare är Kajsa Björk

Tävlingsledare Sören von Berger

Tävlingssekreterare: Ann-Marie Gustafsson

PM kommer 3 veckor innan tävling

Info om tävling m.m Sören 0708706241

 

/tp-viktory-logga.png

 

 

  

 

 

Anmälan Öppnar 1 September