Kennel Toppdobs dobermanvalpar

Om man har en äldre hund så är det av stor vikt att man mellan varven promenerar med hundarna var för sig. Annars finns risken att valpen överlåter det som den kan tycka är lite jobbigt på den äldre hunden.

Sedan får man ta lite hänsyn till hur den äldre är i sin läggning, är det en säker stabil och orädd hund eller är den en lite osäker hund som kanske visar rädslor och osäkerhet  i olika situationer, kontakt med för den okända personer ? i så fall kan den överföra det i viss mån till valpen, givetvis kan det skilja från hund till hund.

Däremot kan det vara mycket possetivt om den äldre är stabil och lugn då för den över det på valpen och det stärker valpen i situationer som den kanske tycker det är lite jobbigt..

Viktigt är också låta valpen lösa olika svårigheter utan att man blandar sig i förmycket, för då kan det bli så att valpen i stället överlåter det den tycker är besvärligt och kanske lite jobbigt  på husse eller matte.

Ett exempel är om hunden inte vågar gå ner för ett mindre trappsteg, hjälp den inte då utan låt den själv lösa det, för hjälper man den ner så signalerar  man bara  att "det är nog jättefarligt att gå ner för trappsteget" utan man går bara lite bestämt ner för trappsteget, om man börjar locka eller bära ner hunden så bara signalerar man en osäkerhet till hunden, och hunden/valpen skall känna att den kan lita på husse eller matte i alla situationer. och alla ev otrevligheter tar matte hand om.

Så detta att promenera hundarna var för sig i början är en viktig sak att tänka på.

 

30 jan 2015